Frank Surup Dissertation

Tags: Business Plan For Barber ShopThesis Binding Glasgow UniversityPro Gay Marriage EssayThesis Statement On Wuthering HeightsMy Pet Cat Essay For Class 1Tips Creative Writing

The author emphasizes that in the current historical epoch contradictions also broaden and expand into communication and the communicative sphere, which lay at the centre of his analysis.

Author points out that social changes and communication technologies, which cannot be analysed outside of the wider social relations, need to be analysed in a historical manner, in the context of the existing asymmetries of power, inequalities and by considering key reasons for their emergence and specific historical development.

He also worked as a journalist for Slovenian national newspaper Vecer.

Address: Faculty of Social Sciences University of Ljubljana Kardeljeva ploscad 5 1000 Ljubljana Slovenia Avtor izpostavlja, da prihaja v obstoječem družbenem kontekstu do množenja protislovij, ki pogosto ostajajo nerazrešena, saj so sestavni del kapitalističnih družb.

Avtor izpostavlja, da je družbene spremembe in komunikacijske tehnologije, ki jih ni mogoče misliti izven širših družbenih odnosov, zaradi tega potrebno preučevati zgodovinsko, v kontekstu obstoječih asimetrij moči in neenakosti ter z upoštevanjem ključnih vzrokov za njihov nastanek in specifičen zgodovinski razvoj.

Izhodišča monografije so v politični ekonomiji komuniciranja, ki je temeljni kritični pristop v komunikološkem raziskovanju.

Contradictions and limits in the field of media, technologies and communication are thoroughly analysed, while different aspects of new information and communication technologies are analysed as well, because they make possible both new forms of social surveillance (and so-called surveillance capitalism) and emancipatory forms of political activism.

Reasons, why media can contribute to the stabilisation of the existing order, are analysed as well.

V knjigi je med drugim podan globok zgodovinski vpogled v procese poblagovljenja komuniciranja in v ekspanzijo kapitala nasploh, obravnavana so protislovja in omejitve na področju medijev, tehnologij ter komuniciranja, ki izhajajo iz kapitalistične blagovne proizvodnje, izpostavljena je protislovnost novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki vključuje tudi razprave o družbi nadzora in nadzorstvenem kapitalizmu, izpostavljeni pa so tudi razlogi, zakaj mediji v kapitalizmu prispevajo k ohranjanju obstoječe družbene ureditve.

--------------------------------------- Contradictions of Communication: Towards a Critique of Commodification in Political Economy of Communication (Faculty of Social Sciences Ljubljana Press, 2014).

SHOW COMMENTS

Comments Frank Surup Dissertation

The Latest from uralfashion.ru ©